Meny:

Senast uppdaterad:
2007-09-19


Affärsidè och arbetssätt


Verksamhetens inriktning syftar till att erbjuda företag kompletta tekniska lösningar genom att utveckla, konstruera och installera maskinutrustningar, baserade på kundernas specifika krav och önskemål.

Genom att erbjuda en egen bred kompetens begränsas kundens behov av att söka fler leverantörer, vilket innebär kortare och snabbare kommunikations- och beslutsvägar. Samtidigt som helhetsansvaret innebär en trygghet för kunden.

Kundinriktningen är i första hand mot tillverkande företag som har behov av automatisering eller förbättring av den nuvarande maskintekniska nivån.

Genom att samtliga medarbetare deltar praktiskt i projekten, dvs. från konstruktion och montering till installation, undviks risken för interna glapp i ansvarsfördelningen. Detta är ett unikt förhållande som avsevärt underlättar för kunden att snabbt kommunicera och ta beslut i alla frågor som kan uppstå under projektens existens.

Genom snabba kommunikations- och beslutsvägar i kombination med en samlad kompetens, erbjuds kunderna högkvalificerade resurser och totalansvar utan onödiga effektivitetsförluster.

Erfarenhet från den krävande mobiltelefonbranschen har skapat en kvalitetsmedveten och hög kunskapsnivå som innebär att högt ställda krav upplevs som en naturlig företeelse.